3D dekaler med domad yta

3D dekaler med domad yta

Offsettryck på hårdhäftande dekal vinyl som sedan domas med harts komponent.