Spegelvinyl med epoxy

Till denna kund har vi kombinerat två olika material, något som ofta är möjligt med epoxy.