Dekaler med väldigt detaljerat tryck och stansning

Kombinationen tryck i offset och efterbehandling med laser, gör det möjligt att trycka och skära väldigt detaljerat.